SecurOS Video Management Platform

SecurOS Video Management Platform

Bằng cách vận hành cả hệ thống quản lý video và các mô-đun phân tích thông minh và bộ dò, SecurOS ™ là framework mạnh mẽ nhất trên thế giới

Mô tả

Is supported by editions that differ in the level of functionality, to be maximum consistent with the vertical and industrial specifity
More information about SecurOS editions:
https://en.iss.ru/products/securos-vms

Tài liệu

Related Products

Liên hệ đặt hàng

Vui lòng điền thông tin bên dưới

Sản phẩm:
SecurOS Video Management Platform