Focus On

Focus On

ISS tập trung vào các giải pháp kỹ thuật phức tạp để xây dựng các hệ thống an ninh phân tán lớn và cực lớn với nhiều sản phẩm và công cụ hỗ trợ như:

  • SecurOS MCC
  • SecurOS Auto
  • SecurOS FaceX
  • SecurOS Violation Camera
  • SecurOS integrated modules
  • SecurOS Tracking kit
  • SecurOS Video Wall
  • SecurOS POS
  • SecurOS Transit
  • SecurOS Cargo

Related Products

Liên hệ đặt hàng

Vui lòng điền thông tin bên dưới

Sản phẩm:
Focus On