Khung trống lắp đặt đầu nối mạng 19 inch 1HU 24 PORT

Khung trống lắp đặt đầu nối mạng 19 inch 1HU 24 PORT

  • 19 inch
  • 1HU
  • 24 PORTS
  • RAL9005

Mô tả

19″ Frontplate 1 HU without cable strain relief and bonding kit, without Module/Coupler

24 ports

AMJ-S; AMJ Module K; AMJ Coupler K; UMJ Module K; UMJ Coupler K

2.1.1 a

Tài liệu

Related Products

Liên hệ đặt hàng

Vui lòng điền thông tin bên dưới

Sản phẩm:
Khung trống lắp đặt đầu nối mạng 19 inch 1HU 24 PORT