Hạt đấu nối mạng Cat.6

Hạt đấu nối mạng Cat.6

Keystone Jack UTP toolless 180° wiring, T 568A/B, white

Sản phẩm chính hãng Telegaertner

Mô tả

Cat.6 Keystone Jack UTP toolless 180° wiring, T 568A/B, white

Tài liệu

Related Products

Liên hệ đặt hàng

Vui lòng điền thông tin bên dưới

Sản phẩm:
Hạt đấu nối mạng Cat.6