Khung nhựa lắp hạt đấu nối mạng âm tường (2 cổng)

Khung nhựa lắp hạt đấu nối mạng âm tường (2 cổng)

  • 2 cổng
  • 70 x 114 mm

Sản phẩm chính hãng Telegärtner

Mô tả

US style faceplate single gang 2-port, white, 70 x 114 mm with label

Tài liệu

Related Products

Liên hệ đặt hàng

Vui lòng điền thông tin bên dưới

Sản phẩm:
Khung nhựa lắp hạt đấu nối mạng âm tường (2 cổng)