Bảo vệ đầu bấm mạng RJ45

Bảo vệ đầu bấm mạng RJ45

RJ45 6.0mm

Sản phẩm chính hãng Telegaertner

Mô tả

Transparent boots 6.0mm with TG logo

Tài liệu

Related Products

Liên hệ đặt hàng

Vui lòng điền thông tin bên dưới

Sản phẩm:
Bảo vệ đầu bấm mạng RJ45