Dây nhảy tín hiệu mạng, Cat.6 / 1m

Dây nhảy tín hiệu mạng, Cat.6 / 1m

  • Cat. 6 UTP Mini Patch Cord SOFT LSZH 568B
  • Màu sắc: Blue
  • Chiều dài: 1m / 2m / 3m

Mô tả

Cat. 6 UTP Mini Patch Cord SOFT LSZH 568B

2.1.2 a

Tài liệu

Related Products

Liên hệ đặt hàng

Vui lòng điền thông tin bên dưới

Sản phẩm:
Dây nhảy tín hiệu mạng, Cat.6 / 1m